PostgreSQL 12 – co się stało z plikiem recovery.conf?

Pojawienie się dwunastej wersji serwera PostgreSQL spowodowało konieczność wprowadzenia poprawek do stosowanych przez nas procedur odtwarzania bazy danych po awarii! Przypomnijmy, że w wersjach PostgreSQL 8, 9, 10, i 11 odtwarzanie bazy danych w oparciu o archiwalne pliki WAL realizowaliśmy poprzez utworzenie w katalogu Data Directory pliku o nazwie recovery.conf, a w nim – umieszczenie Read more about PostgreSQL 12 – co się stało z plikiem recovery.conf?[…]

Automatyczne zarządzanie pamięcią SGA a usterka ORA-04031

Od czasów wersji Oracle Database 10g powszechnie wykorzystujemy mechanizmy automatycznego zarządzania pamięcią operacyjną instancji (Automatic Shared Memory Management – ASMM, czy później Automatic Memory Management – AMM). Pamiętamy ze szkoleń, że zwalniają one administratora m.in. z obowiązku ręcznego konfigurowania rozmiarów obszarów buforowych takich jak Buffer Cache i Shared Pool oraz z podejmowania decyzji o proporcji Read more about Automatyczne zarządzanie pamięcią SGA a usterka ORA-04031[…]

Błędy ORA-12519 – typowe rozwiązania

Najczęstszą przyczyną błędu ORA-12519 ujawniającego się podczas próby logowania do serwera bazy danych: Listener refused the connection with the following error: ORA-12519, TNS:no appropriate service handler found [SQLCode: 12519] jest osiągnięcie przez serwer limitu równocześnie połączonych procesów/sesji określanego parametrami inicjalizacyjnymi PROCESSES i SESSIONS. Oto prosty sposób sprawdzenia aktualnych wartości tych limitów (LIMIT_VALUE), jak i odczytania Read more about Błędy ORA-12519 – typowe rozwiązania[…]

Odtwarzanie bazy danych Oracle po awarii – ostatnia deska ratunku

Jak wiemy, do kompletnego odtworzenia bazy danych po awarii dyskowej niezbędne są: (1) kopie bezpieczeństwa uszkodzonych plików, (2) wszystkie archiwalne pliki dziennika powtórzeń, które powstały od momentu wykonania kopii bezpieczeństwa. Gdy brakuje niektórych plików dziennika powtórzeń, jesteśmy skazani na odtwarzanie niepełne (Incomplete Recovery). Jednak nawet procedura odtwarzania niepełnego wymaga co najmniej obecności archiwalnych plików dziennika Read more about Odtwarzanie bazy danych Oracle po awarii – ostatnia deska ratunku[…]