Podstawy Oracle Database: alokacja pamięci PGA

Pamięć PGA (Program Global Area) serwera bazy danych Oracle Database 12c jest bezpośrednio wykorzystywana przez procesy Server Process obsługujące sesje użytkowników. W przeciwieństwie do SGA, PGA nie jest współdzielona przez wiele sesji – każda sesja ma do dyspozycji swoją odrębną prywatną część PGA. Preferowany sumaryczny rozmiar PGA dla wszystkich sesji może być ustalony przez administratora Read more about Podstawy Oracle Database: alokacja pamięci PGA[…]