PL/SQL w SQL: dwa proste eksperymenty [WITH, PRAGMA UDF, Result Cache, DETERMINISTIC, Scalar Subquery Caching]

W związku z częstymi pytaniami o to, jak optymalnie wykorzystywać funkcje PL/SQL w poleceniach SQL, przyjrzyjmy się następującym dwóm eksperymentom wydajnościowym. Naszym celem będzie przeszukiwanie tabeli liczącej milion rekordów, a klazula WHERE będzie zawierać odwołanie do bardzo prostej funkcji PL/SQL. Eksperyment 1 Dane wejściowe: tabela MROWS zawierająca milion unikatowych rekordów, funkcja PL/SQL DBL() zwraca podwojoną Read more about PL/SQL w SQL: dwa proste eksperymenty [WITH, PRAGMA UDF, Result Cache, DETERMINISTIC, Scalar Subquery Caching][…]