9 lipca 2020

MySQL/MariaDB: szkolenia autorskie

Oferowane szkolenia dotyczące technologii MySQL mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

MySQL/MariaDB: podstawy administracji

Szkolenie z zakresu administrowania bazami danych MySQL/MariaDB. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: architektura serwera bazy danych MySQL, instalowanie i konfiguracja, narzędzia administracyjne (mysql, mysqlcheck, mysqlshow, mysqladmin, mysqldump, mysqlpump, mysqlimport, mysqlbinlog, mysqldumpslow, MySQL Workbench), uruchamianie i zatrzymywanie serwera, Storage Engines, InnoDB, słownik danych, zarządzanie kontami użytkowników, role i uprawnienia, diagnostyka i rozwiązywanie problemów, wykonywane kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie bazy danych po awarii, środowiska podwyższonej niezawodności (replikacja, Galera Cluster), monitorowanie i strojenie wydajności.