Profile czy hinty?

Zarówno SQL Profiles, jak i Hints to mechanizmy pozwalające sterować zachowaniem optymalizatora  zapytań tak, aby wydajność generowanych planów była jak najlepsza. Byłyby one niepotrzebne, gdyby optymalizator potrafił zawsze trafnie wybrać optymalny plan wykonania. Ponieważ jednak nierzadko zdarza się optymalizatorowi „chybić”, to takie lekarstwa są niezbędne. Hinty to zapisane w treści polecenia SQL wskazówki (zalecenia), instruujące Read more about Profile czy hinty?[…]