AUTORSKA PRACOWNIA
DORADZTWA I SZKOLEŃ IT
MACIEJ ZAKRZEWICZ

Autor i tematyka

Dedykowane szkolenia w obszarze technologii Oracle i PostgreSQL, transfer technologii, doradztwo, ekspertyzy, audyty

Maciej Zakrzewicz


Wykładowca akademicki, naukowiec, konsultant, ekspert, wieloletni instruktor Oracle University, członek Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.

Oracle Database, PostgreSQL

Wdrażanie, administrowanie, strojenie i skalowanie wydajności, ochrona przed skutkami awarii, bezpieczeństwo, Oracle Real Application Clusters, Oracle Exadata Database Machine, Oracle In-Memory, Oracle Data Guard, PostgreSQL, Citus, PgPool-II

Oracle Weblogic Server, SOA/BPM

Wdrażanie, administrowanie, monitorowanie, migracja, skalowanie wydajności, niezawodność, bezpieczeństwo dostępu, implementacja aplikacji, implementacja usług Web Service, implementacja usług BPMN/BPEL, Oracle SOA Suite, jBPM, Bonita BPM, Camunda, Drools

Analiza danych i hurtownie danych

SQL, Data Mining, projektowanie i implementacja struktur hurtowni danych, implementacja procesów ETL, aplikacje analityczne, Oracle BI, Oracle GoldenGate, Oracle Data Integrator, Pentaho DI, Hadoop, NoSQL

Kompetencje

Po pierwsze: zrozumieć

Ponad 20-letnie, potwierdzone certyfikatami doświadczenie w wykorzystywaniu technologii Oracle, doradztwie, opracowywaniu szkoleń autorskich, prowadzeniu kandydatów przez ścieżki OCA/OCP, realizacji projektów badawczych i rozwojowych

Przekraczające 10.000 godzin doświadczenie instruktorskie zdobyte podczas prowadzenia certyfikowanych szkoleń Oracle University w regionie EMEA

Ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne zdobyte na krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych, w tym w zakresie opracowywania i realizacji programów kształcenia

  • z ostatnich dziesięciu lat

  • w ostatnich 5 latach

OSTATNIO NA BLOGU ORACLE/POSTGRES

Zaproszenie do kontaktu