Gdzie są moje histogramy? Słów kilka o SIZE AUTO

Dla poprawnego działania, kosztowy optymalizator zapytań musi posiadać wiedzę o rozkładzie wartości kolumny, na której oparty jest predykat w zapytaniu. Wiedzę taką może pozyskać na trzy sposoby: (1) pobierając losową próbkę danych w chwili wykonywania zapytania (dynamic sampling), (2) posługując się wcześniej zebranymi statystykami podstawowymi i przyjmując rozkład jednorodny wartości, (3) posługując się zebranym wcześniej Read more about Gdzie są moje histogramy? Słów kilka o SIZE AUTO[…]