Czy długi klucz = zły klucz?

Histogramy wykorzystujemy dość powszechnie w celu mniej lub bardziej precyzyjnego szacowania selektywności predykatów użytych w zapytaniach (oczywiście dla kolumn o nierównomiernym rozkładzie statystycznym). W pewnych przypadkach możemy jednak paść ofiarą uproszczenia zastosowanego przez Oracle podczas generowania histogramów, czego efektem będą złe/bardzo złe szacunki selektywności. Uproszczenie to dotyczy kolumn typu tekstowego i polega na uwzględnianiu w Read more about Czy długi klucz = zły klucz?[…]