Odtwarzanie bazy danych Oracle po awarii – ostatnia deska ratunku

Jak wiemy, do kompletnego odtworzenia bazy danych po awarii dyskowej niezbędne są: (1) kopie bezpieczeństwa uszkodzonych plików, (2) wszystkie archiwalne pliki dziennika powtórzeń, które powstały od momentu wykonania kopii bezpieczeństwa. Gdy brakuje niektórych plików dziennika powtórzeń, jesteśmy skazani na odtwarzanie niepełne (Incomplete Recovery). Jednak nawet procedura odtwarzania niepełnego wymaga co najmniej obecności archiwalnych plików dziennika powtórzeń, które powstawały _w trakcie_ wykonywania kopii bezpieczeństwa (gorącej). Co zrobić w niezwykle rzadkiej sytuacji utraty archiwalnych plików dziennika powtórzeń obejmujących okres wykonywania kopii bezpieczeństwa plików danych? Jak uniknąć błędu „ORA-01195: online backup of file %s needs more recovery to be consistent” w trakcie otwierania bazy danych z opcją RESETLOGS?

Istnieje ratunek. Ostateczny. Wymagający konsultacji z asystą techniczną Oracle. To niejawny parametr inicjalizacyjny _allow_resetlogs_corruption. Jego ustawienie na TRUE spowoduje wyłączenie weryfikacji spójności plików danych w chwili otwierania bazy danych (alter system set _allow_resetlogs_corruption=true). Dzięki temu jest szansa na uzyskanie dostępu do danych. Pamiętajmy jednak, że dane mogą być niespójne, nierzadko próba dostępu zakończy się błędem ORA-600. Lepsze jednak takie rozwiązanie niż całkowita utrata danych… Oczywiście baza danych otwarta z pomocą tej sztuczki nie nadaje się do dalszej eksploatacji – cenne dane należy wyeksportować, a bazę danych utworzyć od nowa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *