8 lipca 2020

PostgreSQL: zarządzanie wydajnością

Szkolenia autorskie – technologie PostgreSQL

Oferowane szkolenia dotyczące technologii PostgreSQL mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „PostgreSQL 12: zarządzanie wydajnością”

Szkolenie z zakresu strojenia wydajności poleceń SQL i serwera bazy danych PostgreSQL. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: architektura serwera bazy danych PostgreSQL, wprowadzenie do Query Plannera, statystyki dla Query Plannera, wykorzystywanie indeksów, zaawansowane struktury danych, wykorzystywanie pamięci buforowej, zapytania równoległe (Parallel Query), monitorowanie wydajności, testowanie wydajności (PgBench), inne techniki optymalizacji wydajności, replikacja, klastrowanie, sharding.