12 maja 2019

Oracle do PostgreSQL: architektura, administracja, migracja

Szkolenia autorskie – technologie Oracle

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle do PostgreSQL: architektura, administracja, migracja”

Szkolenie z zakresu migracji baz danych Oracle Database do PostgreSQL. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: architektura serwera bazy danych PostgreSQL, instalowanie i konfiguracja wstępna, narzędzia administracyjne, uruchamianie i zatrzymywanie serwera, konfigurowanie serwera, przestrzenie tabel, operacje Vacuum, Analyze, Reindex, metody uwierzytelniania użytkowników, schematy, użytkownicy, role i uprawnienia, środowiska podwyższonej niezawodności (replikacja), strojenie wydajności, narzędzia i metody migracji baz danych pomiędzy platformami Oracle Database a PostgreSQL.