12 maja 2019

Oracle do MySQL: architektura, administracja, migracja

Szkolenia autorskie – technologie MySQL

Oferowane szkolenia dotyczące technologii MySQL mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle do MySQL: architektura, administracja, migracja”

Szkolenie z zakresu migracji baz danych Oracle Database do MySQL. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: architektura serwera bazy danych MySQL, instalowanie i konfiguracja wstępna, narzędzia administracyjne, uruchamianie i zatrzymywanie serwera, konfigurowanie serwera, Storage Engines, zarządzanie kontami użytkowników, role i uprawnienia, diagnostyka, środowiska podwyższonej niezawodności (replikacja), strojenie wydajności, narzędzia i metody migracji baz danych pomiędzy platformami Oracle Database a MySQL.