AUTORSKA PRACOWNIA
DORADZTWA I SZKOLEŃ IT
MACIEJ ZAKRZEWICZ

Autor i tematyka

Dedykowane szkolenia w obszarze technologii Oracle, transfer technologii, doradztwo, ekspertyzy, audyty
Przesłany obraz

Maciej Zakrzewicz


Wykładowca akademicki, naukowiec, konsultant, ekspert, wieloletni instruktor Oracle University, członek Zarządu Stowarzyszenia Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle.

Oracle Database 12c/18c

Wdrażanie, administrowanie, strojenie i skalowanie wydajności, ochrona przed skutkami awarii, bezpieczeństwo, Oracle Real Application Clusters, Oracle Exadata Database Machine, Oracle In-Memory, Oracle Data Guard

Oracle Weblogic Server 12c, SOA/BPM

Wdrażanie, administrowanie, monitorowanie, migracja, skalowanie wydajności, niezawodność, bezpieczeństwo dostępu, implementacja aplikacji, implementacja usług Web Service, implementacja usług BPMN/BPEL, Oracle SOA Suite

Analiza danych i hurtownie danych

SQL, Data Mining, projektowanie i implementacja struktur hurtowni danych, implementacja procesów ETL, aplikacje analityczne, Oracle BI, Oracle GoldenGate, Oracle Data Integrator

Kompetencje

Po pierwsze: zrozumieć

Ponad 20-letnie, potwierdzone certyfikatami doświadczenie w wykorzystywaniu technologii Oracle, doradztwie, opracowywaniu szkoleń autorskich, prowadzeniu kandydatów przez ścieżki OCA/OCP, realizacji projektów badawczych i rozwojowych

Przekraczające 10.000 godzin doświadczenie instruktorskie zdobyte podczas prowadzenia certyfikowanych szkoleń Oracle University w regionie EMEA

Ponad 20-letnie doświadczenie dydaktyczne zdobyte na krajowych i zagranicznych uczelniach wyższych, w tym w zakresie opracowywania i realizacji programów kształcenia

  • Średnia ocena wystawiona przez uczestników szkoleń

    z ostatnich dziesięciu lat

  • Średnia ocena z egzaminów certyfikacyjnych

    w ostatnich 5 latach

  • Liczba krajów, w których prowadzone były szkolenia

OSTATNIO NA BLOGU ORACLE

Zaproszenie do kontaktu