6 stycznia 2017

Oracle Database 12c (18,19) dla programistów: zaawansowane programowanie w języku PL/SQL

Szkolenia autorskie – technologie Oracle

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle Database 12c dla programistów: zaawansowane programowanie w języku PL/SQL”

Szkolenie z zakresu zaawansowanego programowania w języku PL/SQL. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: przegląd podstaw składni języka PL/SQL (konstrukcje programowe, typy danych, blok anonimowy, zmienne, podtypy, SELECT INTO i kursory, zmienne rekordowe, typy tablicowe, wyjątki), procedury i funkcje składowane (zmienne wiązane, argumenty, definiowanie i wywoływania funkcji/procedur, czystość funkcji, debugowanie, podprogramy lokalne, wskazówki – NOCOPY, PARALLEL_ENABLE, DETERMINISTIC, Result Cache, metadane o funkcjach/procedurach składowanych), wyzwalacze (cele stosowania, definiowanie, klauzule FOR EACH ROW i WHEN, problem mutacji tabeli, wyzwalacze złożone, metadane o wyzwalaczach), pakiety funkcji i procedur składowanych (cele stosowania, definiowanie, inicjalizacja, wywoływanie, dyrektywy PRAGMA, dynamiczny SQL, przegląd pakietów standardowych Oracle, przykłady – UTF_MAIL, UTF_FILE), praca z kolekcjami (tablice asocjacyjne, tabele zagnieżdżone, kolekcje o zmiennym rozmiarze, wyjątki specyficzne dla kolekcji), przetwarzanie tablicowe (Bulk Operations), obiektowe typy danych (tworzenie typu obiektowego, metody odwzorowujące, konstruktory, dziedziczenie, polimorfizm), implementacja funkcji agregujących i analitycznych, uprawnienia i bezpieczeństwo, konteksty aplikacyjne, funkcje predykatów dla drobnoziarnistej kontroli dostępu (FGAC/VPD), sterowanie kompilatorem PL/SQL (PLSQL_CODE_TYPE, PLSQL_OPTIMIZE_LEVEL, PLSQL_WARNINGS, kompilacja warunkowa, PLSQL_CCFLAGS), monitorowanie i strojenie kodu PL/SQL (PL/SQL Tracing, PL/SQL Profiling).