6 stycznia 2017

Oracle WebLogic 12c: podstawy administracji

Szkolenia autorskie – technologie Oracle

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle WebLogic 12c: podstawy administracji”

Podstawowe szkolenie z zakresu administrowania serwerem aplikacji Java EE Oracle WebLogic Server 12c. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: architektura i proces instalacji, definiowanie domen WebLogic (serwer administracyjny, serwery zarządzane), konsola administracyjna, podstawowe operacje administracyjne, diagnostyka i monitorowanie pracy serwerów WebLogic, narzędzie WLST, instalowanie aplikacji Java EE, konfigurowanie źródeł danych, klastry WebLogic (statyczne/dynamiczne, wielowarstwowe, load balancer, Oracle HTTP Server jako load balancer, replikacja stanu aplikacji), uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników (LDAP), pozostałe usługi serwera WebLogic – JNDI, JMS.