6 stycznia 2017

Oracle Database 12c (18,19): zaawansowana ochrona przed skutkami awarii

Szkolenia autorskie – technologie Oracle

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle Database 12c: zaawansowana ochrona przed skutkami awarii”

Szkolenie stanowi przegląd rozwiązań systemowych Oracle umożliwiających realizację Maximum Availability Architecture (MAA). Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: sporządzanie kopii bezpieczeństwa i odtwarzanie bazy danych po awarii za pomocą Oracle Recovery Managera (konfigurowanie Fast Recovery Area, tryb ARCHIVELOG, sumy kontrolne dla bloków, Oracle Secure Backup, odtwarzanie po awarii niekrytycznej, wykonywanie kopii bezpieczeństwa online/offline, kompletnej/częściowej, pełnej/przyrostowej, szyfrowanej, kompresowanej, zarządzanie kopiami bezpieczeństwa – LIST, REPORT, CROSSCHECK, DELETE, CATALOG, odtwarzanie bazy danych po awarii – kompletne, niepełne, po klęsce żywiołowej, duplikacja baz danych, TSPITR, TPITR, RMAN Block Media Recovery), diagnostyka uszkodzeń bazy danych (korzystanie z ADRCI, DB Verify, RMAN Validate, Data Recovery Advisor), technologie Flashback (Flashback Database, Flashback Drop, Flashback Query, Flashback Table, Flashback Transaction Query, Flashback Version Query, Flashback Data Archive), instalowanie, konfigurowanie i administrowanie Oracle Database 12c Real Application Clusters (architektura i konfiguracja Clusterware i ASM, konfiguracja sieciowa RAC – interconnect, VIP, OCR i Voting Disk, problem Split Brain, algorytm Cache Fusion – Global Cache Service, Global Enqueue Service, Resource Master, 2-way/3-way Cache Transfer, SCAN, Grid Plug and Play, narzędzia administracyjne – crsctl, ocrcheck, ocrconfig, srvctl, addNode.sh, cluvfy, diagcollection.sh, asmcmd, oracleasm, Enterprise Manager, kopie bezpieczeństwa, konfiguracja usług bazy danych, Extended Distance Cluster, drugoplanowe procesy instancji RAC, parametry instancji RAC, perspektywy GV$, problemy wydajnościowe, Fast Application Failover, Transparent Application Failover, równoważenie obciążenia), replikacja danych za pomocą Oracle GoldenGate 12c (przegląd architektury, instalowanie, konfiguracja, pliki TRAIL, selekcja, filtrowanie, przetwarzanie danych, monitorowanie i diagnostyka, narzędzie LOGDUMP, zagadnienia strojenia wydajności, rozwiązywanie problemów, Event Marker System), zapasowe centrum danych i synchronizacja za pomocą Oracle Data Guard 12c (architektura, typy zapasowych baz danych, operacje Switchover/Failover, Data Guard Broker, tworzenie fizycznej/logicznej zapasowej bazy danych, konfigurowanie Data Guard Brokera, tworzenie migawki bazy danych, Active Data Guard, poziomy ochrony zapasowej bazy danych – Maximum Protection Mode, Maximum Availability Mode, Maximum Performance Mode, monitorowanie pracy, optymalizacja wydajności).