6 stycznia 2017

Oracle Database 12c (18,19): nowe rozwiązania dla programistów i administratorów

Szkolenia autorskie – technologie Oracle

Oferowane szkolenia dotyczące technologii Oracle Database i Oracle Middleware mają zawsze charakter konsultacji autorskich, dedykowanych do specyficznych wymagań klienta (wiedza wstępna, zakres, czas trwania, lokalizacja, liczność grupy, język, termin). Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

Przykładowy fragment naszych materiałów szkoleniowych:

Szkolenie „Oracle Database 12c (19c): nowe rozwiązania dla programistów i administratorów”

Szkolenie z zakresu nowych rozwiązań funkcjonalnych wprowadzonych w wersji 12c serwera Oracle Database. Obejmuje m.in. następujące zagadnienia: Kontenerowa (multitenant) architektura systemu bazy danych Oracle Database 12c: baza danych kontenera, przenaszalna baza danych (pluggable database), kontener aplikacyjny (application container database), flota CDB, PDB Snapshot Carousel, perspektywy administracyjne, tworzenie i konfiguracja baz danych, administrowanie przenaszalnymi bazami danych , lokalne konta użytkowników, przydzielanie lokalnych uprawnień, lokalne role użytkowników, wieloprocesowa i wielowątkowa architektura; archiwizację i odtwarzanie kontenerowego (multitenant) systemu bazy danych Oracle Database 12c: wykonywanie kopii bezpieczeństwa bazy danych kontenera, wykonywanie kopii bezpieczeństwa przenaszalnej bazy danych, odtwarzanie po awarii za pomocą Recovery Managera i Flashback; automatyczne zarządzanie cyklem życia informacji (Information Lifecycle Management) w Oracle Database 12c: mapa cieplna (heat map), automatyczna optymalizacja składowania danych (kompresja, przenoszenie segmentów), archiwizacja wewnętrzna (in-database archiving), ważność czasowa (temporal validity); optymalizację zapytań w Oracle Database 12c: Adaptive Query Optimization, dynamiczne statystyki, automatyczna reoptymalizacja, nowe typy histogramów, gromadzenie statystyk w trybie online, statystyki sesyjne dla tabel tymczasowych, rozszerzenia DBMS_STATS, nowe techniki optymalizacji, automatyczne indeksowanie, rozszerzenia dla tabel i indeksów; rozszerzenia języków SQL i PL/SQL: limitowanie pobieranych rekordów, sekwencje jako wartości domyślne, kolumny IDENTITY, sekwencje o zasięgu sesji, kaskadowy TRUNCATE, podzapytania LATERAL, operatory połączenia CROSS/OUTER APPLY, zapytania do kolekcji, funkcje w klauzuli WITH, przybliżone funkcje agregujące (APPROX_COUNT_DISTINCT() itp.); przegląd pozostałych rozszerzeń funkcjonalnych serwera Oracle Database 12c: Unified Audit, nowe typy uprawnień systemowych, automatyczna analiza uprawnień, zaciemnianie danych wrażliwych (Data Redation), rozszerzenia Recovery Managera, monitorowanie operacji bazy danych, plany zmian schematów, porównywanie zawartości baz danych (DBMS_COMPARISON), rozszerzenia mechanizmów partycjonowania tabel i indeksów, rozszerzenia Data Pump i SQL*Loader; metody dzielenia bazy danych (Database Sharding): dzielenie systemowe, dzielenie złożone, połączenia bezpośrednie, połączenia Proxy, Automatic In-Memory, Fast Ingest, Memoptimized Rowstore, polimorficzne funkcje tablicowe.