6 stycznia 2017

Testy obciążeniowe/przeciążeniowe serwera bazy danych

Ekspertyzy – technologie Oracle

Oferowane badania i oceny są prowadzone w siedzibie klienta (poufność, bezpieczeństwo dostępu do bazy danych) na aktywnym systemie produkcyjnym z wykorzystaniem standardowych narzędzi Oracle, skryptów autorskich oraz zweryfikowanych narzędzi systemowych firm trzecich. Mogą stanowią zarówno wsparcie dla zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za bieżącą obsługę serwerów baz danych Oracle Database, jak i pełnić rolę opinii odbiorowych dla zleceń wykonywanych przez firmy trzecie. Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

„Testy obciążeniowe/przeciążeniowe serwera bazy danych”

Badanie diagnostyczne służące ocenie wydajności serwera bazy danych w obecności skalowanego, realnego obciążenia aplikacyjnego, prowadzone w celu wyznaczenia granicy obciążalności serwera bazy danych (Stress Test). Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi dostosowanych do posiadanej przez Klienta licencji serwera bazy danych (np. Database Replay) oraz z użyciem narzędzi własnych.