6 stycznia 2017

Strojenie wydajności serwera bazy danych Oracle Database 11g/12c

Ekspertyzy – technologie Oracle

Oferowane badania i oceny są prowadzone w siedzibie klienta (poufność, bezpieczeństwo dostępu do bazy danych) na aktywnym systemie produkcyjnym z wykorzystaniem standardowych narzędzi Oracle, skryptów autorskich oraz zweryfikowanych narzędzi systemowych firm trzecich. Mogą stanowią zarówno wsparcie dla zespołów merytorycznych odpowiedzialnych za bieżącą obsługę serwerów baz danych Oracle Database, jak i pełnić rolę opinii odbiorowych dla zleceń wykonywanych przez firmy trzecie. Poniżej przedstawiono przykładowe zakresy merytoryczne, mogące stanowić podstawę dalszych uzgodnień.

„Strojenie wydajności serwera bazy danych Oracle Database 11g/12c”

Badanie diagnostyczne przeprowadzone na aktywnym systemie produkcyjnym, obejmujące m.in.: identyfikację przyczyn niezadowalającej wydajności serwera bazy danych, identyfikację przyczyn niezadowalającej wydajności wybranych operacji SQL i PL/SQL w aplikacjach biznesowych, opracowanie rekomendacji zmian konfiguracyjnych, zmian architektury aplikacji, reorganizacji struktur danych, itp. Badanie przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi dostosowanych do posiadanej przez Klienta licencji serwera bazy danych (np. AWR, Statspack), narzędzi systemu operacyjnego oraz z użyciem narzędzi własnych.